ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 24 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

32η/24.06.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/238/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 82/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 95/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο, Σδράκα Χρήστο και τον απαλλάσσει από υπόλογο του ποσού των 120,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου είχε εκδόθηκε το αρίθμ. Β 238/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση του υπ’ αρίθμ. A 228/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στον λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το υπόλοιπο ποσό των 80,00 €.

  1. 2.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Α/22/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 82/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 96/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο, Σδράκα Χρήστο και τον απαλλάσσει από υπόλογο του ποσού των 330,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το αρίθμ. Α 22/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση του υπ’ αρίθμ. A 227/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στον λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το υπόλοιπο ποσό των 252,20 €

  1. 3.
Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/184/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 63/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 97/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο, Χατζή Νικήτα και τον απαλλάσσει από υπόλογο του ποσού των 600,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το αρίθμ. Β 184/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση του υπ’ αρίθμ. A 226/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στον λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το υπόλοιπο ποσό των 78,45 €.

.

  1. 4.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/219/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 98/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο, Γκανάτσα και τον απαλλάσσει από υπόλογο από υπόλογο του ποσού των 600,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το αρίθμ. Β 184/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύστερα από την προσκόμιση του υπ’ αρίθμ. A 217/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στον λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) το υπόλοιπο ποσό των 135,34 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή