ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 19 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

31η/19.06.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Ορισμός δικηγόρου για παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου / Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, στη συνεδρίαση της 24-06-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 07-06-2019 με αριθμ. κατάθ. 11/10-06-2019 αιτήσεως περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων των Όρσας Μπούρα του Ανδρέα και λοιπών τεσσάρων, κατά του Δήμου Σκιάθου, σχετικά με την μη χορήγηση αδειών παρατάσεως ωραρίου αδείας χρήσεως μουσικών οργάνων.

Α.Ο.Ε. 94/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή