ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 4 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

29η/04.06.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Επικύρωση του υπ’ αρίθμ. 4914/31.5.2019 πρακτικού αποσφράγισης - αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019»..

Α.Ο.Ε. 89/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το υπ’ αρίθμ. 4914/31.05.2019 πρακτικό και ως εκ τούτου η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αναδεικνύεται ως προσωρινός ανάδοχος.

  1. 2.
Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. 4425/2019 αίτηση του Κανταράκια Κωνσταντίνου του Παντελή.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  1. 3.
Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τιμολογίου) που αφορά την αρίθμ. 1835/04-03-2019 (ΑΔΑ: 60ΧΟΩ13-ΛΧΟ και ΑΔΑΜ: 19SYMV004550671) σύμβαση τροποποίησης καυσίμων έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 90/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 01.04.2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υπ. αριθμ. Α7/01-04-2019 τιμολογίου και του υπ. αριθμ. Α8/01-04-2019 τιμολογίου προμήθειας του Ράπτη Γεώργιου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή