ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 29 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

27η/29.05.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Επικύρωση του υπ’ αρίθμ. 4698/28.05.2019 πρακτικού οικονομικής αποσφράγισης αναφορικά με το τμήμα των λιπαντικών του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 85/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικύρωση του υπ’ αρίθμ. 4698/28.05.2019 πρακτικού και

ανάδειξη της εταιρείας «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου για το τμήμα της προμήθειας λιπαντικών.

  1. 2.
Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αρίθμ. Β 32/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή της υπολόγου, Ευαγγελίας Τσουρού σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 23/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 86/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από την δημοτική υπάλληλο Ευαγγελία Τσουρού.

  1. Απαλλάσσει την Ευαγγελία Τσουρού από υπόλογο του ποσού των 11.210,24 ευρώ, στο όνομα της οποίας είχε εκδόθηκε το αριθμ. Β 32/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή