ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 9 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 30η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 09.08.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2Ο, 3ο, 4Ο 5ο, 6Ο,7ο, 8Ο,9ο, 10Ο, 11ο, 12Ο, 13ο, 14Ο 15ο, 16Ο, 17ο, 18Ο, 19ο, 12Ο, 13ο, 14Ο 15ο, 1 6Ο, 17ο, 18Ο, 19ο, 20Ο, 21Ο, 22ο, 23ο, 24Ο, 25ο, 26Ο, 27Ο, 28ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 6727 /20-7-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ανάκληση της αριθμ.216/2018 ΑΟΕ ¨περί Εγκριση προμήθειας υλικών για την επισκευή ραφιών του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση ποσού των 550,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τον κωδικό αριθμό εξόδου 15-6673 του π/υ οικ. έτους 2018 ¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 249/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάκληση της αριθμ.216/2018 ΑΟΕ

2.

Ανάκληση της αριθμ.217/2018 ΑΟΕ ¨περί Εγκριση για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448 και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 . ¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 250/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκρίνει την ανάκληση αριθμ.217/2018 ΑΟΕ ¨

΄ Ανάκληση της αριθμ.218/2018 ΑΟΕ ¨ περί Λήψη απόφασης για την σύνταξη σχεδίου απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή μηνύσεως του Δήμου Σκιάθου, διά του αρμοδίου Αντιδημάρχου, κατά Χρήστου Τσιότρα και κατά παντός άλλου υπευθύνου, για ψευδές δημοσίευμα στην ιστοσελίδα «Skiathos View.gr», στις 22-7-2018, και ψήφιση ποσού 150,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% από 36,00 ευρώ και συνολικά 186,00 ευρώ στον καε 00-6111 του πρ/σμού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου ¨ μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού     επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 251/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάκληση της αριθμ.218/2018 ΑΟΕ.

4.

΄ Ανάκληση της αριθμ.219/2018 ΑΟΕ ¨ περί Εγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων και διάθεση πίστωσης ποσού 14.000,00 στον ΚΑΕ 20.7135 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 252/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.219/2018 ΑΟΕ

5.

Ανάκληση της αριθμ.220/2018 ΑΟΕ ¨ περί Ψήφιση συνολικού ποσού   4.017,60 στον κ.αε. 20-6277 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την ανάθεση μεταφοράς και ανακύκλωσης στρωμάτων¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 253/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.220/2018 ΑΟΕ

6.

΄ Ανάκληση της αριθμ.221/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 14.770,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 10-7134 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (projectors, class boards) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 254/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.221/2018 ΑΟΕ

7.

Ανάκληση της αριθμ.222/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.932,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 20-6142.03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟ¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 255/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.222/2018 ΑΟΕ.

8.

Ανάκληση της αριθμ.223/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.030,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 35-6117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4042/12, 4496/17 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥεπειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 256/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.223/2018 ΑΟΕ.

9.

Ανάκληση της αριθμ.224/2018 ΑΟΕ ¨ περί Λήψη απόφασης για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ 133/14-06-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου Σκιάθου 6303/09-07-2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής κατά του Δήμου Σκιάθου των 1. Gisela Anni Erika χας Rainer Schwalm, 2. Pasqual Marquardt του Karl και 3. Jan Christoph Herbert του Karl Heinz, κατοίκων Γερμανίας και προσωρινά Κολλιού Σκιάθου, με την οποία αιτούνται αναγνώριση κυριότητας και διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής επί εδαφικού τμήματος (δρόμου) εμβαδού 191,42 τ.μ. και συνένωση σε ενιαίο ΚΑΕΚ εδαφικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 5.471,64 τ.μ. στην περιοχή «Κολιός» Σκιάθου, και ψήφιση ποσού 992,00 ευρώ,. στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου » επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού     επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 257/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.224/2018 ΑΟΕ.

10

Ανάκληση της αριθμ.225/2018 ΑΟΕ ¨ περί Λήψη απόφασης για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ 140/22-06-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου Σκιάθου 6255/06-07-2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Αικατερίνης Σταυράκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 515,51 τ.μ., 8,76 τ.μ. (δρόμος), 5.525,53 τ.μ. και 239,78 τ.μ. στην περιοχή «Αγία Παρασκευή - Πλατανιά - Κουμαρόρραχη» Σκιάθου και ψήφιση ποσού 992,00 ευρώ,. στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου » μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού   επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 258/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.225/2018 ΑΟΕ.

11

Ανάκληση της αριθμ.226/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΄Εγκριση προμήθειας φυτών και ψήφιση ποσού 700,00 ευρώ στον Κ.Α.35-6692 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 259/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.226/2018 ΑΟΕ

12 Ανάκληση της αριθμ.227/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΄Εγκριση προμήθειας καρεκλών γραφείου και ψήφιση ποσού 1000 ευρώ στο ΚΑΕ 20.7133,01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 260/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.227/2018 ΑΟΕ

13

Ανάκληση της αριθμ.228/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΄Εγκριση της Επισκευής του ζυγιστηρίου της γεφυροπλάστιγγας στο ΧΥΤΑ Σκιάθου 560,00 ευρώ και ψήφιση ποσού 560,00 ευρώ στον κα. τον ΚΑΕ 20.6265 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 261/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.228/2018 ΑΟΕ

14

΄ Ανάκληση της αριθμ.230/2018 ΑΟΕ ¨ περί ΄Ψήφιση πίστωσης ποσού 134.705,13 € στον κ.α.ε. 00-6331 με τίτλο « Λοιποί φόροι – τέλη » του π/υ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018 για την καταβολή του φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, του φορολογικού έτους 2017 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 262/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.230/2018 ΑΟΕ

15

Ανάκληση της αριθμ.232/2018 ΑΟΕ ¨ περί Ορισμός   δικηγόρου για την παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών στην έδρα του Δήμου Σκιάθου, με παρουσία στη Σκιάθο δύο ημερών, επί εκκρεμών υποθέσεων, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων, και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ στον   καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ.      έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου μόνο ως προς την ψήφιση του      ποσού     επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 263/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.232/2018 ΑΟΕ

16

   Ανάκληση της αριθμ.233/2018 ΑΟΕ ¨ περί «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου προσφυγής προς την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/81703/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6Σ3ΤΟΡ10-ΧΩ9) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 198/22-05-2018 απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου, επί της αιτήσεως (αρ. πρωτ. 11389/06-11-2017) της υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Άννας Μαθηνού, περί χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών διαρκείας πέντε ετών από 01-05-2018 έως 30-04-2023,και ψήφιση πίστωσης   ποσού 806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου δικηγόρου μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού   επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 264/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την
΄ Ανάκληση της αριθμ.233/2018 ΑΟΕ

17

Ανάκληση της αριθμ.234/2018 ΑΟΕ ¨ περί Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης του σχετικού φακέλου και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων, σε σχέση με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών και την κατάρτιση συμβάσεων παράτασης των αρχικών με τους λεωφορειούχους, μετά την ακύρωση από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και την έγκριση νομιμότητας της υπ’ αριθ. 68/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, περί «έγκρισης παράτασης ισχύος μισθωτικών συμβάσεων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου>>, και ψήφιση πίστωσης   ποσού 806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου » μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού   επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 265/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.234/2018 ΑΟΕ

18

Ανάκληση της αριθμ.235/2018 ΑΟΕ ¨ περί «Aνάθεση και ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, στη συνεδρίαση της 12-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 11-10-2017 με αρ. καταθ. στο Εφετείο Λάρισας 870/24-11-2017 εφέσεως του Δήμου Σκιάθου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Brain - Ανάπτυξη ΕΠΕ» και κατά της υπ’ αριθ. 179/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.046,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως γραμματίου ΔΣΒ και μετάβασης στη Λάρισα με επιστροφή » μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού     επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 266/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.235/2018 ΑΟΕ

19

Ανάκληση της αριθμ.237/2018 ΑΟΕ ¨ περί Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHY 9204, ΚΗΥ 9273, KHH 2967, αυτοκινούμενου σαρώθρου Κarcher και διάθεσης πίστωσης ποσού 910,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 267/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.237/2018 ΑΟΕ

20

   Ανάκληση της αριθμ.238/2018 ΑΟΕ περί ¨Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 3043, ΚΗΗ 2967, ΚΗΥ 9267 και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 268/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.238/2018 ΑΟΕ

21

Ανάκληση της αριθμ.239/2018 ΑΟΕ περί Εισήγηση για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 269/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.239/2018 ΑΟΕ

22 Ανάκληση της αριθμ.240/2018 ΑΟΕ περί Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΗ 3043 και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.700,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 270/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.240/2018 ΑΟΕ

23

Ανάκληση της αριθμ.241/2018 ΑΟΕ περί Προμήθεια υλικών για την επισκευή των μηχανημάτων έργων ME 6833, ΜΕ 44451 και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 271/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.241/2018 ΑΟΕ

 

24

Ανάκληση της αριθμ.242/2018 ΑΟΕ περί Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεση πίστωσης ποσού 120 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 ¨ επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 272/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.242/2018 ΑΟΕ

 

 

25

Ανάκληση της αριθμ.243/2018 ΑΟΕ περί Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΒΟΡ 5591 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου

Α.Ο.Ε. 273/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.243/2018 ΑΟΕ

26

Ανάκληση της αριθμ.244/2018 ΑΟΕ περί Λήψη απόφασης για την σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων του Δήμου Σκιάθου προς την Λιμενική Αρχή Σκιάθου, επί των υπ’ αριθ. 0135 έως και 0142, 0144 έως και 0151, 0153 έως και 0160 και   0174 έως και 0181, από Ιουνίου 2018, εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης, και ψήφιση ποσού 372,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή μου   του δικηγόρου ¨ μόνο ως προς την ψήφιση του ποσού   επειδή εκδόθηκε μετά το ν.4555/19-7-2018(ΦΕΚ Α΄133) και οι διατάξεις του μας γνωστοποιήθηκαν με το αριθμ.πρωτ.39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Α.Ο.Ε. 274/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ΄ Ανάκληση της αριθμ.244/2018 ΑΟΕ

27

Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου (σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 7186/6-8-2018 έγγραφό σας).

Α.Ο.Ε. 275/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

    

Αναθέτει στον δικηγόρο κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,  ΑΜ   ΔΣΒ 244, με

έδρα Κωνσταντά 128, την σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 73/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Εταιρείας «Αφοι Χ. Διολέττα ΑΕ», κατά του Δήμου Σκιάθου (σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 7186/6-8-2018 έγγραφο).

Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 203 του      ν.4555/2018(Πρόγραμμα Κλεισθένης)

28

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.     73/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου   επί της αγωγής της Αφοι Χ. Διολέττα Α.Ε.   με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/9-12-2016 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου.

 

Α.Ο.Ε. 276/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αποσυρθεί για την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το ανωτέρω θέμα σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.   73/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου   επί της αγωγής της Αφοι Χ. Διολέττα   Α.Ε. με αριθμό κατάθεσης ΤΜ 220/9-12-2016 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, προκειμένου να γίνει ενδελεχής έλεγχος όλων των στοιχείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή