ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 25 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 26η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 25.6.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2Ο ,3ο , 4ο,5ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 5829 /25-6-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

1) Εγκριση   της προμήθειας:

Α) Υλικά Μηχανογράφησης (μελάνι εκτυπωτών & fax, αναλώσιμα, ανταλλακτικά Η/Υ),Β) Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου, Γ) Χαρτί Α4 καιΔ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν

2) Ψήφιση πίστωσης με το ποσό των 5434,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6612, με το ποσό των 2.949,45 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.01, με το ποσό των 9.990,71 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.02, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 207/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την προμήθεια:

Α) Υλικά Μηχανογράφησης (μελάνι εκτυπωτών & fax, αναλώσιμα, ανταλλακτικά Η/Υ),Β) Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου, Γ) Χαρτί Α4 καιΔ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν

2) Ψηφίζει πίστωση ποσό 5434,50 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6612, ποσό 2.949,45 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.01, ποσό 9.990,71 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6613.02, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

2.

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 ευρώ. τον Κ.Α. 00-6073 για την παρακολούθηση σεμιναρίου από τον υπάλληλό μας Μπόζα Θεόδωρο, που θα διεξαχθεί στις 27/6/2018 στον Βόλο.

Α.Ο.Ε.208/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 150,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6073 για την παρακολούθηση σεμιναρίου από τον υπάλληλό μας Μπόζα Θεόδωρο, που θα διεξαχθεί στις 27/6/2018 στον Βόλο.

3.

 

 

 

΄Εγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ψήφιση ποσού 3.000,00 ευρώ στον    

Κ.Α.Ε. 10-6634 - 5.000,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6634- 13.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6634- 850,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 45-6635 - 1.500,00 ευρώ στον κ.α. 20-6635.

Α.Ο.Ε. 209/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

΄Εγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ψήφιση ποσού 3.000,00 ευρώ στον   Κ.Α.Ε. 10-6634 - 5.000,00ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6634- 13.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6634- 850,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 45-6635 - 1.500,00 ευρώ στον κ.α. 20-6635.

4.

΄Εγκριση μετακίνησης και ψήφιση ποσού 280,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018 10.6422 ,για την μετακίνηση του ΄Εγκριση μετακίνησης και ψήφιση ποσού 280,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ.                 Οικ.έτους 2018 10.6422 ,για την μετακίνηση του Mπόζα Θεόδωρου του Μιχαήλ ,κλάδου ΤΕ Λογιστών, στον Βόλο στις 26/6/2018 για να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 27/6/2018 και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 28/6/2018.

Α.Ο.Ε. 210/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει την μετακίνηση του Mπόζα Θεόδωρου του Μιχαήλ ,κλάδου ΤΕ Λογιστών, στον Βόλο στις 26/6/2018 για να παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο στις 27/6/2018 και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 28/6/2018.

2)Ψηφίζει ποσό 280,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. 10.6422 Οικ.έτους 2018.

5.

΄Εγκριση     μετακίνησης και ψήφιση ποσού 250,00 € στον κωδ. Του προυπ.         Οικ.έτους 2018 10.6422 της Παπαγεωργίου Αθηνάς αναπληρώτριας προϊσταμένης των διοικ/κών υπηρεσιών,κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στην Αθήνα   στις 26/6/2018 για να παραβρεθεί στις 27/6/2018 στο   κτίριο Διοίκησης του ΟΑΕΔ για τον προγραμματισμένο έλεγχο της ΕΔΕΛ και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 28/6/2018.

 

Α.Ο.Ε. 211/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την μετακίνηση της Παπαγεωργίου Αθηνάς αναπληρώτριας προϊσταμένης των διοικ/κών υπηρεσιών,κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στην Αθήνα στις 26/6/2018 για να παραβρεθεί στις 27/6/2018 στο κτίριο Διοίκησης του ΟΑΕΔ για τον προγραμματισμένο έλεγχο της ΕΔΕΛ και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 28/6/2018.

2) Ψηφίζει ποσό 250,00 στον κωδ. Του προυπ. 10.6422 Οικ.έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή