ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   13 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  24η/ 13.6.2018 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ. έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1Ο ,2Ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ , του πινακίου της αριθ. 5378/13-6-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Συμπληρωματική επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεσης πίστωσης ποσού 200 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 193/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  συμπληρωματική επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και ψηφίζει συνολικό ποσό  200,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6263 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

΄Εγκριση μετακίνησης του οδηγού του Δήμου, Γκανάτσα Αθανάσιου από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα στις 14/6/2018  για τη μεταφορά του οχήματος ΚΗΗ 3043, και την επιστροφή του στις 16/6/2018 στη Σκιάθο και ψήφιση ποσού  350,00 ευρώ στον κωδ. 20 .6422 του προυπ. Οικ.έτους 2018,

Α.Ο.Ε. 194/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την μετακίνηση του οδηγού του Δήμου, Γκανάτσα Αθανάσιου από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα στις 14/6/2018  για τη μεταφορά του οχήματος ΚΗΗ 3043, και την επιστροφή του στις 16/6/2018 στη Σκιάθο και ψηφίζει ποσό  350,00 ευρώ στον κωδ. 20 .6422 του προυπ. Οικ.έτους 2018,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή