ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   10 Mαϊου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

18η/ 10.5.2018  Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

΄Εγκριση  για τον έλεγχο και εκτίμηση ζημιάς του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεση πίστωσης στον ΚΑΕ 20.6263 ποσού 100,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

Α.Ο.Ε. 155/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει    τον έλεγχο και εκτίμηση ζημιάς του οχήματος ΚΗΗ 3043 και ψηφίζει την πίστωση ποσού στον ΚΑΕ 20.6263 ποσού 100,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

 

΄Εγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση του οχήματος ΚΗΗ 3043 από τη Σκιάθο  στην Αθήνα και ψήφιση ποσού 350,00 στον κ.α.ε. 20.6263  του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

 

Α.Ο.Ε. 156/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετακίνηση του οχήματος ΚΗΗ 3043 από τη Σκιάθο  στην Αθήνα και ψηφίζει την πίστωση ποσού 350,00 στον κ.α.ε. 20.6263  του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

 

΄Εγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου μας Γκανάτσα Αθανάσιου στην Αθήνα για να μεταφέρει το φορτηγό αριθμ. ΚΗΗ του Δήμου μας στο συνεργείο Καούση στις 11/5/2018 και να επιστρέψει στην  Σκιάθο 14/5/2018 και ψήφιση πίστωσης ποσού 370,00 € 20.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018

 

Α.Ο.Ε. 157/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του υπαλλήλου μας Γκανάτσα Αθανάσιου στην Αθήνα για να μεταφέρει το φορτηγό αριθμ. ΚΗΗ του Δήμου μας στο συνεργείο Καούση στις 11/5/2018 και να επιστρέψει στην  Σκιάθο 14/5/2018 και ψηφίζει πίστωση ποσού 370,00 € 20.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή