ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   17 Aπριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

15η/17.4.2018  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 2841/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 125/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό  της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας  για τοποθέτηση Θαλασσίων Μέσων  Αναψυχής.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 2842/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 126/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό  της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

 

 ΄ Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δύο (2) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ άριθμ. 2843/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

 

Α.Ο.Ε. 127/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό  της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας για τοποθέτηση  Τροχηλάτων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων.

 

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ 00-6142.01, ποσού 129.203,67 Ευρώ

για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου για το

έτος 2018.

Β) έγκριση της αρ. 2/2018 μελέτης Γ)Σύντμηση προθεσμιών παραλαβής προσφορών & Δ)

Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την

υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου για

το έτος 2018

Α.Ο.Ε. 128/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την δαπάνη  στον κα. 00-6142.01  ποσού 129.203,67 €

Β)Εγκρίνει την αριθμ. 2/2018 μελέτη

Γ) ) Εγκρίνει την σύντμηση της προθεσμίας σε 15 ημέρες για  την παραλαβή των προσφορών.

Δ)Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού εθνικού διαγωνισμού για την υπηρεσία της ναυαγοσωστικής κάλυψης  των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018 ως ακολουθεί

 

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη  δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Α΄ Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 19-04-2018, επί αγωγής των: 1) Ευγενίας συζ. Γεωρ. Λαυκιώτη και 2) Γεωργίου Θεοδ. Λαυκιώτη, κατοίκων Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου (αριθ. καταθ. αγωγής: 25/15-1-2007), περί αποζημιώσεώς τους, ποσού 56.391,44 ευρώ και 5.402,68 ευρώ, αντίστοιχα, λόγω τροχαίου ατυχήματος, και διάθεση πίστωσης 558,00 ευρώ (450,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%) στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

Α.Ο.Ε. 129/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

          Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο και ψηφίζει ποσό πίστωσης  558,,00  ευρώ  στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου

 

Εγκριση Μετακίνησης και διάθεση πίστωσης  ποσού  300 ,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους  2018  40.6422 ,¨ μετακινήσεις  υπαλλήλων υπηρεσίας Πολεοδομίας¨ . για την μετακίνηση της Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου από την Σκιάθο στη Σκόπελο στις 25/4/2018,  ύστερα από την αριθμ.  Μ14-962/26-6-2017 κλήση του Βόλου για να παρευρεθεί στο Πλημμελειοδικείο Σκοπέλου στις 26/4/2018 ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου και να επιστρέψει στη  Σκιάθο στις 27/4/2018.

 

Α.Ο.Ε. 130/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση και ψηφίζει πίστωση  ποσού  300 ,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους  2018  40.6422 μετακινήσεις  υπαλλήλων υπηρεσίας Πολεοδομίας¨ . για την μετακίνηση της Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου από την Σκιάθο στη Σκόπελο στις 25/4/2018,  ύστερα από την αριθμ.  Μ14-962/26-6-2017 κλήση του Βόλου για να παρευρεθεί στο Πλημμελειοδικείο Σκοπέλου στις 26/4/2018 ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου και να επιστρέψει στη  Σκιάθο στις 27/4/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή