ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   3 Aπριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

14η/3.4.2018  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Τροποποίηση της αριθμ. 110/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς τον ορισμό υπολόγου στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής ποσού 12.543,84 για την κάλυψη δαπάνης  μεταφοράς  στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.

Α.Ο.Ε. 122/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποιεί την αριθμ. 110/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό νέου υπολόγου και ορίζει  στη θέση του Πατσογιάννη Νικόλαου του Γεωργίου ως υπόλογο τον μόνιμο υπάλληλό μας Μπόζα Θεόδωρο του Μιχαήλ

 

Τροποποίηση του πίνακα της 33/2018 (ΑΔΑ: 69στω13-ριγ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη με α/α 7 που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, της ιδιοκτησίας με ΚΑ 020303

Α.Ο.Ε. 123/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τροποποίηση του πίνακα της 33/2018 (ΑΔΑ: 69στω13-ριγ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη με α/α 7 που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων, της ιδιοκτησίας με ΚΑ 020303

 

 ΄Εγκριση δαπάνης για την επισκευή του οχήματος ΚΗI

8467 και διάθεση πίστωσης  ποσού 300,00  στον

 ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου

Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

Α.Ο.Ε. 124/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού  300,00 ευρώ  ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή