ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   27 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

13η/27.3.2018  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

        Λήψη απόφασης  περί συμμόρφωσης της KUPRIIANCHUK OLGA ΤΟΥ VOLODYMYR , σχετικά με την τήρηση των όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού  στη θέση  «ΤΣΟΥΓΚΡΙΑ» .(Σχετ. η υπ΄αριθμ. 83/2018 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής)

Α.Ο.Ε. 109/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την μη έκπτωση της KUPRIIANCHUK OLGA ΤΟΥ VOLODYMYR για την χρήστη του αιγιαλό στην θέση Τσουγκριά .

 

       Λήψη απόφασης για την έκδοση Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 12.543,84 για την κάλυψη δαπάνης  μεταφοράς  στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.

Α.Ο.Ε. 110/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής ποσού 12.543,84  και  ορίζει υπόλογο  τον Πατσογιάννη Νικόλαο του Γεωργίου.

 

        Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 620,00 ευρώ  στον καε 00-6737.01 του π/υ οικ. έτους 2018 για ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 141/2016 ΚΑΙ 43/2018 ΑΔΣ).

Α.Ο.Ε. 111/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωσης ποσού  620,00 ευρώ  στον καε 00-6737.01

  Τροποποίηση της αρ.106/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για  τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων η μη αναψυκτηρίων και συμμόρφωση, σύμφωνα με το αρ πρωτ..24320/23-03-2018 σχετικού εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας

Α.Ο.Ε. 112/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ.106/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

 

Τροποποίηση της αρ.107/2018 Απόφασης Οικονομικής

Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι

διακήρυξης για τη δημοπράτηση τμημάτων

κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για  τοποθέτηση

ομπρελοκαθισμάτων και συμμόρφωση, σύμφωνα με

το αρ πρωτ..24320/23-03-2018 σχετικού εγγράφου της

Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.  

Α.Ο.Ε. 113/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ.107/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

 

       Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 500,00 τ.μ .στη  θέση Άγιος Αντώνιος , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας , με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 114/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό  για την εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού 500,00 τ.μ .στη  θέση Άγιος Αντώνιος

  Ανάθεση σε δικηγόρο  για τη σύνταξη  και κατάθεση προτάσεων με προσθήκη και αντίκρουση και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 8-1-2018 με αριθ. κατάθ. ΤΜ34/13-2-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του Ηλία Κατσινάρη του Φιλίππου, κατοίκου Βόλου, κατά του Δήμου Σκιάθου  και διάθεση πίστωσης  1.054,00  ευρώ  στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 115/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

          Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο και ψηφίζει ποσό πίστωσης  1.054,00  ευρώ  στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

            Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης                   

          150,00 ευρώ  στον καε 45-6635 του π/υ οικ.

            έτους 2018 για την προμήθεια πλυστικού

           μηχανήματος υψηλής πίεσης

Α.Ο.Ε. 116/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωσης ποσού  150,00 ευρώ  στον καε 45-6635 του π/υ οικ. έτους 2018

         Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 43,40 ευρώ  στον καε 00-6116 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη  αμοιβής δικαστικού επιμελητή.

Α.Ο.Ε. 117/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ

Ψηφίζει πίστωσης ποσού  43,40 ευρώ  στον καε 00-6116 του π/υ οικ. έτους 2018

        Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.000,00 ευρώ  στον καε 50-7135 του π/υ οικ. έτους 2018 για την προμήθεια μηχανικών μπαρών και κολωνάκια πεζοδρομίου  σε πεζοδρομημένες περιοχές της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 118/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει πίστωσης ποσού   10.000,00 ευρώ  στον καε 50-7135 του π/υ οικ. έτους 2018

       Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  980,00ευρώ  στον καε  20.6671.02  του π/υ οικ. έτους 2018  για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHΗ 3139, ΚΗΙ 8464 και       ΚΗΥ 9273.

Α.Ο.Ε. 119/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει πίστωσης ποσού   980,00ευρώ  στον καε  20.6671.02  του π/υ οικ. έτους 2018 

        Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  850,00ευρώ  στον καε  50.6263  του π/υ οικ. έτους 2018  Επισκευή των οχημάτων ΒΒΗ 216 και ΝΖΗ 1984.

Α.Ο.Ε. 120/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει πίστωσης ποσού  στον καε  50.6263  του π/υ οικ. έτους 2018  Ε

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019.   

Α.Ο.Ε. 121/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018-2019.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή