ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος,  26 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

9η/26.2.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  ΄Εγκριση μετακίνησης της προϊσταμένης Σάχου Αικατερίνης στο Βόλο  27/2/2018-1/3/2018 σε πρόσκληση του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 € στον καε  40-64252 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

Α.Ο.Ε. 49/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της προϊσταμένης Σάχου Αικατερίνης στο Βόλο  27/2/2018-1/3/2018 σε πρόσκληση του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και ψηφίζει πίστωση  ποσού 300,00 € στον καε  40-64252 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ανάθεση σε δικηγόρο τη  λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας ,τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος για τον τ. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δημήτριο Διολέττα και τον νυν Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κωνσταντίνο Γιαννίτση, ενώπιον της Πταισματοδίκη Βόλου, στις 27-02-2018 και 12-03-2018, αντίστοιχα, σε προκαταρκτική εξέταση, επί μηνύσεως Ιάσονα Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση περιβάλλοντος, σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας και διάθεση πίστωσης 744,00 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 50/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο τη  λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας ,τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος για τον τ. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δημήτριο Διολέττα και τον νυν Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Κωνσταντίνο Γιαννίτση, ενώπιον της Πταισματοδίκη Βόλου, στις 27-02-2018 και 12-03-2018, αντίστοιχα, σε προκαταρκτική εξέταση, επί μηνύσεως Ιάσονα Αποστολάκη, για αποδιδόμενη υποβάθμιση περιβάλλοντος, σχετικά με τη χρήση σκωρίας στον ΧΥΤΑ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας και ψηφίζει πίστωση ποσού 744,00 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

 Ανάθεση σε δικηγόρο  προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ246/15-12-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του Γιαλή Αναγνώστου του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 15,50 τ.μ., 789,67 τ.μ., 722,82 τ.μ., 761,43 τ.μ. και 611,44 τ.μ. στην περιοχή «Βρωμόλιμνος» Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης  1.054,00 ευρώ στον κ.α.ε 00-6111 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 51/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο  προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ246/15-12-2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής του Γιαλή Αναγνώστου του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, κατά του Δήμου Σκιάθου με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 15,50 τ.μ., 789,67 τ.μ., 722,82 τ.μ., 761,43 τ.μ. και 611,44 τ.μ. στην περιοχή «Βρωμόλιμνος» Σκιάθου και ψηφίζει  πίστωσης  ποσού 1.054,00 ευρώ στον κ.α.ε 00-6111 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.

 

2η Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας  για την 1η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού

οικ. έτους  2018.

Α.Ο.Ε. 52/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 2η

Εισηγητική έκθεση της  1η  αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού οικ. έτους  2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή