ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος,  22 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

8η/22.2.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

       

Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Πασχάλη

Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη  και διάθεση \

πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422

του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την

υποχρεωτική εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων

στην διαδικασία εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω

του νέου Πληροφοριακού Συστήματος  «Μητρώου

Πολιτών.

Α.Ο.Ε. 47/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της  υπαλλήλου Πασχάλη Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη  και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422  του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την υποχρεωτική εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στην διαδικασία εκλογικών αναθεωρήσεων μέσω

του νέου Πληροφοριακού Συστήματος  «Μητρώου Πολιτών,

      Έγκριση μετακίνησης της Προϊσταμένης των οικονομικών του Δήμου μας Πεζάτου Μαρίας του Αριστοτέλλη υπαλλήλου και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την παράσταση στο πενταμελές  Εφετείο Λάρισας. 

Α.Ο.Ε. 18/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της Προϊσταμένης των οικονομικών του Δήμου μας Πεζάτου Μαρίας του Αριστοτέλλη υπαλλήλου και ψηφίζει πίστωση  ποσού 300,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 10-6422 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018, για την παράσταση στο πενταμελές  Εφετείο Λάρισας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή