ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος,  2 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

5η/2.2.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης ενός ακινήτου – καταστήματος  (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την 21/03/2006 αναθεώρηση της 254/1985 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) έκτασης 22 τετραγωνικά μέτρα, που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 

Α.Ο.Ε. 17/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης εκμίσθωσης ενός ακινήτου –καταστήματος εμβαδού 22 τμ. που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας

  1. Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης ενός δημοτικού καταστήματος (κτίριο Β’), (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την 21/03/2006 αναθεώρηση της 254/1985 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)έκτασης 74,42 τ.μ.  που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, με πλειοδοτική φανερή δημοπρασία σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 

Α.Ο.Ε. 18/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης εκμίσθωσης ενός ακινήτου –καταστήματος εμβαδού 74,42 τμ. που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή