ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 30 Ιανουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

4η/30.01.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεως προηγούμενου έτους για την προμήθεια  καυσίμων.

Α.Ο.Ε. 12/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάθεση συνολικής Πίστωσης 8.472,87 € για το ανεκτέλεστο μέρος της συμβατικής  υποχρέωσης για την προμήθεια καυσίμων σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4320/2016 σύμβαση με τον Ράπτη Γεώργιο στους παρακάτω κωδικούς εξόδων του π/υ οικ. έτους 2018 ως εξής:

καε  30-6644 με το ποσό των 3.472,87 ευρώ  και

καε  35-6641 με το ποσό των 5.000,00 ευρώ

 

Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους συμβάσεως προηγούμενου έτους για την προμήθεια  λιπαντικών.

Α.Ο.Ε. 13/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης 2.348,57 ευρώ στον καε 20-6641  του π/υ οικ. έτους 2018 για το ανεκτέλεστο μέρος της συμβατικής  υποχρέωσης για την προμήθεια λιπαντικών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 12108/27-11-2017 σύμβαση με τον Θ.Ευθυμίου. 

  έγκριση  δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια καυσίμων

Α.Ο.Ε. 14/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την διάθεση συνολικής πίστωσης 111.425,16 ευρώ για την προμήθεια καυσίμων στους παρακάτω κωδικούς εξόδων του π/υ οικ. έτους 2018 ως εξής:

καε  10-6643 με το ποσό των    3.200,00 ευρώ

καε  15-6643 με το ποσό των    3.000,00 ευρώ

καε  20-6641 με το ποσό των  67.651,43 ευρώ

καε  30-6644 με το ποσό των  32.573,73 ευρώ και

καε  35-6641 με το ποσό των    5.000,00 ευρώ

 

Ψήφιση πιστώσεων για την ανάληψη σταθερών, διαρκών και   περιοδικών δαπανών του π/υ οικ. έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 15/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ 

εγκρίνει τις σταθερές, διαρκείς και περιοδικές δαπάνες και   ψηφίζει τα ανάλογα ποσά στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018, έτσι όπως αναφέρονται στους κάτωθι Πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ , ΔΙΑΡΚΟΥΣ  Ή  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ  ( ΑΡΘΡΟ 9 ΠΔ 80/2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

( Δαπάνες για μισθώματα ακίνητων που χρησιμοποιούνται απ τον δήμο Σκιάθου και αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό αυτών βάσει των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων με την έναρξη του οικονομικού έτους 2018)

5.

Ψήφιση ποσού 160,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  10.6422 για την μετακίνηση της Ληξιάρχου Πασχάλη Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη στην Σκόπελο από 4-6/2/2018.

Α.Ο.Ε. 16/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Ψήφιση πίστωσης ποσό 160,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  10.6422 για την μετακίνηση της Ληξιάρχου Πασχάλη Τριανταφυλλιάς του Ιωάννη στην Σκόπελο από 4-6/2/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή