ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 18 Ιανουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

3η/18.01.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ΄αριθμ. 14/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου

Α.Ο.Ε. 7/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο

 

 Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθ. 14/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου επί αγωγής του Παναγιώτη Κοντομηνά κατά του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 8/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζει για την μη άσκηση  ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ΄αριθ. 14/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου επί αγωγής του Παναγιώτη Κοντομηνά κατά του Δήμου Σκιάθου.

  ΄ Ψήφιση ποσού 300,00 σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. για την υποχρεωτική  μετακίνηση της  Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου στο βόλο για να παρευρεθεί στις 18/1/2018  στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Βόλου ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου ,βάσει της αριθ. ΑΒΩ: Τ16-45 κλήσης του Εισαγγελέας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 20/1/2018. Σχετική απόφαση  οικονομική η 5/2018

Α.Ο.Ε. 9/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Ψηφίζει ποσό 300,00 στον Κ.Α.Ε 40 -6422  σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ για.την μετακίνηση της Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου στο Βόλο 18-20/1/2018

  Ψήφιση ποσού 300,00 σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ. για την υποχρεωτική  μετακίνηση μετακίνησης της Μιχαηλίδου Στυλιανής του Γεωργίου στο βόλο για να   παρευρεθεί στις 18/1/2018  στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Βόλου ως μάρτυρας για υπόθεση του Δήμου ,βάσει της αριθ. ΑΒΩ: Τ16-45 κλήσης του Εισαγγελέας και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 20/1/2018. Σχετκή απόφαση οικονομικής η 6/2018

Α.Ο.Ε. 10/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ψηφίζει ποσό 300,00 στον Κ.Α.Ε  10 -6422  σύμφωνα με το άρθρο 160 του Δ.Κ.Κ για.την μετακίνηση της Μιχαηλίδου Στυλιανής του Γεωργίου στο βόλο 18-20/1/2018

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

5.

Κατάρτιση του σχεδίου του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σκιάθου και του Εποπτευόμενου ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 11/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει το ενοποιημένο σχέδιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σκιάθου και του Εποπτευόμενου ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικ. έτους 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή