ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 5 Ιανουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

1η/05.01.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά των υπ’ αριθ. 9/2017 και 10/2017 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.

Α.Ο.Ε. 1/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο

  Ανάθεση σε δικηγόρο για άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 9/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, και κατά των σε αυτή αναφερομένων εναγόντων, περί καταβολής χρηματικού ποσού εργασιακών αξιώσεων από την απασχόληση στην «Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 2/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

  Ανάθεση σε δικηγόρο για άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, και κατά των σε αυτή αναφερομένων εναγόντων, περί καταβολής χρηματικού ποσού εργασιακών αξιώσεων από την απασχόληση στην «Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 3/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή