ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 29 Δεκεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

51η/29.12.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α.Ο.Ε. 394/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο

  Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 395/2017    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του π/υ 2017.

  Έγκριση πάγιας προκαταβολής (6ος κύκλος 2017).

Α.Ο.Ε. 396/2017  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή

  Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2017 και απαλλαγή του υπόλογου διαχειριστή της.

Α.Ο.Ε. 397/2017  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει:

1. την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2017,

2. την απαλλαγή υπολόγου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου, Μελαχροινάκη Ανάργυρου

  Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Α.Ο.Ε. 398/2017  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών για την διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

  Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε. 399/2017  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

  Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2017.

Α.Ο.Ε. 400/2017  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή