ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

50η/21.12.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης εργασιών συντήρησης και επισκευής του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών κτιρίων – ακινήτων του δήμου καθώς και την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ηλεκτρολόγου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 393/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00 και 1.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή