ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  09 Νοεμβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 08 / 2011 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 07ης Νοεμβρίου  2011  και της αποφάσεως που λήφθηκε περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ (Καταγραφή δεδομένων)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική-Παιδεία-Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία-Απασχόληση  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου 

Οργάνωση και πληροφορική

Α.Ε.Ε. 8/2011

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή