Ιστορική επισκόπηση της νήσου Σκιάθου

PORT SKIATHOS

      Α. Η ονομασία της νήσου Σκιάθου

    Αρκετοί ιστορικοί συγγραφείς και γεωγράφοι, Έλληνες και Λατίνοι, έχουν ασχοληθεί με την ετυμολογία του τοπωνύμιου “Σκίαθος”. Το βέβαιο είναι ότι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το νησί είχε το όνομα Σκίαθος. Επικράτησαν κυρίως δύο εκδοχές. Η πρώτη προσεγγίζει το ζήτημα ετυμολογικά. Είναι σύνθετη λέξη αποτελούμενη από τις λέξεις σκιά και Άθως, λόγω της γειτνιάσεως με το Άγιον Όρος.    

    Η δεύτερη και επικρατέστερη εκδοχή, την οποία δέχεται και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, συνδέει την ονομασία του νησιού  με τη σκιά που δημιουρ-γούν τα πυκνότατα και εκτεταμένα δάση του, ήτοι, “τόπος σκιόης, σκιερός, κατάσκιος”.

 

      Β. Σύμφωνα με την “Περιήγησιν” του Ανώνυμου συγγραφέα, στη Σκιάθο εγκαταστάθηκαν οι Πελασγοί, προελληνικός λαός, προερχόμενος από τη Θρά-κη:

   “Κείνται δε αι νησίδες αυτής (Ευβοίας) πλησίον, Σκύρος, Πεπάρηθος, Σκίαθος ων Κρήτες μεν οι μετά Σταφύλου διαβάντες εκ Γνώσου (Κνωσού) ποτε Πεπάρηθον, εγγύς κειμένην τ' αυτής Ίκον νήσον συνοικίζουσιν την Σκύρον και την Σκιάθον εκ Θράκης διαβάντες, ως λόγος, Πελασγιώται. Πάλιν δ' ερήμους γενομένας αυτάς, απάσας Χαλκιδείς συνώκισαν”.   

   Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα της έλευσης των Πελασγών και των Χαλκιδέων, πιθανότατα να εγκαταστάθηκαν στη Σκιάθο οι Κρήτες, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει τη γειτονική Σκόπελο αλλά και τη Σκύρο.

    Επόμενοι οικιστές αναφέρονται οι Χαλκιδείς οι οποίοι ήλθαν στο νησί κατά την περίοδο της αποικιακής τους ακμής, περί τον Ζ ή ΣΤ π.Χ αιώνα, δημιουργήσαντες οικισμό στο νοτιοανατολικό τμήμα του λιμένα της. Πέριξ του οικισμού έχτισαν τείχος από μεγάλους ακατέργαστους ογκόλιθους, υπολείμματα του οποίου σώζωνται μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η πόλη που επέζησε καθ όλο το διάστημα της κλασσικής-ελληνιστικής και βυζαντινής  περιόδου, μέχρι τα μέσα του ΙΔ αιώνα, όπου εμφανίζεται η μεσαιωνική πόλη Κάστρο ή Φρούριο.

   Κατά τους Στράβωνα και Πτολεμαίο, η νήσος Σκίαθος είχε μία πόλη “ομώνυμον πόλιν”, “νήσος και πόλις”.

   Στην περίοδο των Περσικών πολέμων (480 π.Χ.) η Σκιάθος συμμετείχε επικουρικά, βοηθώντας τους στρατοπεδευμένους στο Αρτεμίσιο Έλληνες, με την “παρά πυρσών” ειδοποίηση από την τοποθεσία “Πυργί ή Πριϊ”, περί της καθό-δου του Περσικού στόλου από τον δίαυλο μεταξύ Σκιάθου και Μαγνησίας. Αξίζει να σημειωθεί αυτό που αναφέρει ο Ηρόδοτος “ο δε ναυτικός Ξέρξεω στρατός ορμεώμενος εκ Θέρμης πόλιος παρέβαλε νηυσί τήσι άριστα πλέουσι δέκα ιθύ Σκιάθου ...”. Από τα δέκα περσικά πλοία που στάλθηκαν από τη Θέρμη ως ανιχνευτικά, τα τρία πλησίασαν στον ύφαλο Μύρμηγκα και κατασκεύασαν λίθινη στήλη από ογκόλιθους για να προφυλαχθεί από τον κίνδυνο ο από τη Θεσσαλονίκη κατερχόμενος περσικός στόλος. Η επί του υφάλου λίθινη στήλη των Περσών, θεωρείται κατά τον Ηρόδοτο, η αρχαιότερη ανάλογη κατασκευή, δεδομένου ότι ο περίφημος Φάρος της Αλεξάνδρειας κατασκευάστηκε μεταγενέστερα κατά 250 χρόνια.

   Στα επόμενα χρόνια η Σκιάθος εντάχθηκε στην ναυτική Αθηναϊκή συμμαχία. Μάλιστα, στον πόλεμο κατά του Μακεδόνα Φιλίππου Β΄ χρησιμοποιήθηκε ως ναυτική βάση.

     Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο (338 π.Χ. - 330 μ.Χ.) η Σκία-θος ευρισκόμενη, λόγω της γεωγραφικής της  θέσης, στο κέντρο των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων Μακεδόνων, Ρωμαίων, Ροδίων, υπέστη κατ επανάλειψη καταστροφές, με αποτέλεσμα να συναριθμείται στα πλέον πτωχά νησιά του Αιγαίου και συχνά να ορίζεται ως τόπος εξορίας. Λόγω δε της γειτνίασης με τη Θεσσαλία, έγινε κρυσφύγετο των πειρατών μαζί με τα άλλα νησιά των Βορείων Σποράδων. Σε αυτό συνετέλεσε και το φυσικό λιμάνι της, που πρόσφερε σ αυτούς ασφαλές καταφύγιο.

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή