Ευεργέτες της Σκιάθου
motif02ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΩΡΑΣ motif02

Γεώργιος Πανώρας του Εμμανουήλ και της Μόρφως, ιατρός. Γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1874.

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Σκιάθου το 1975 «αποδέχεται, το καταληφθέν υπέρ της Κοινότητος Σκιάθου κληροδότημα του Γεωργίου Εμ. Πανώρα δια της από 1 Ιανουαρίου 1969 συνταχθείσης διαθήκης του περιλαμβάνον 1) ένα ελαιώνα εις θέσιν Λουτράκι ή Αμμουδιά υπό τον όρον του αναπαλλοτριώτου και τον σκοπόν της εν αυτώ πρακτικής εξασκήσεως εις την καλλιέργειαν των μαθητών του δημοτικού σχολείου και 2) τα 5/10 των ετησίων εσόδων της επί της οδού Σατωβριάνδου αρ. 44 πολυκατοικίας του προς διάθεσιν τούτων εις την προικοδότησιν δέκα απόρων κορασίδων καταγομένων και διαμενουσών εν Σκιάθω κατά τα εν τη διαθήκη καθοριζόμενα».

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 2/2/1969.


kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή