Ευεργέτες της Σκιάθου
motif02 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑΡΗ motif02

Ο Δημήτριος Πολιτικάρης του Κων/νου και της Αναστασίας, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, (1903 - 26/6/1978).

Φωτεινή Πολιτικάρη, το γένος Ιωάννη Μαθηνού, (2/12/1909 - 28/5/1974).

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Σκιάθου το 1979 «αποδέχεται την υπ’ αριθ. 79827/6-6-1975 δημοσίαν διαθήκην του αποβιώσαντος Δημητρίου Κ. Πολιτικάρη, της οποίας η τελευταία βούλησις του διαθέτου αποτελεί την ιδρυτικήν πράξιν του ιδρύματος «Ίδρυμα Δημητρίου και Φούλας Πολιτικάρη» δια την ανέγερσιν  εν Σκιάθω κτιρίου ιχθυαγοράς και λαχανογοράς δαπάναις του Ιδρύματος».

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή