Ευεργέτες της Σκιάθου
motif02 π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ motif02

Σκιαθίτης ιερομόναχος, κτίτωρ Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το 1794.

«Ο παπα-Γρηγόριος, ο ασκητής, είχε κατέλθει από τα υψηλά κράσπεδα του Άθω, μαζί με τον γέροντά του παπα-Νήφωνα, και με τριακοντάδα άλλην μοναχών. Έπλευσαν εις την γενέθλιον νήσον του Γρηγορίου, κ’ εκεί, εις το ρέμα, στης Αγαλλιανούς, έκτισαν ωραίον, θαυμάσιον μαναστήρι - πατριαρχικόν, σταυροπηγιακόν, και κοινοβιακόν - με περικαλλή, και λεπτοτάτης φιλοκαλίας ναόν.... Ο Χατζησταμάτης επέζησεν ολίγα έτη. Ο παπα-Γρηγόριος, υιός του εκ της πρώτης γυναικός, εκληρονόμησε και αφιέρωσεν εις το μοναστήρι του, όπου ηγουμένευσε δεύτερος μετά τον Νήφωνα, όλην την περιουσίαν του Χατζησταμάτη. Άπειρα κτήματα, χρήματα όσα είχαν περισσεύσει, επίσημα κειμήλια, ασημικά και χρυσά, αρχα'ί'κά έπιπλα, και σκεύη χάλκινα χιλίων οκάδων...»

«Το Χατζόπουλο» ΑΠΑΝΤΑ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ τ. Δ’ εκδ. ΔΟΜΟΣ

 


kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή