ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  27 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. : 9277

 

Προς : Τ...ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

           κ. ............................................................

           Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

 

ΘΕΜΑ  «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

    Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)

 

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 2α του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετικό το με αριθ. Πρωτ. 14431/86514/15-9-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τμήματος τοπικής αυτ/σης & νομικών προσώπων Λάρισας

 

 

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή