ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  09 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. : 10363

Προς : Τ...ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

κ. ............................................................

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ  «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)


Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Σχετικό:

Η με αρ.ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31-10-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικ. Μεταρ/σης & Ηλ/κής Διακυβέρνησης

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή