ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 15/11/2023

Αρ. πρωτ.: 14775

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Γιαμαρέλο Νικόλαο, Δημοτικό σύμβουλο
  5. κ. Πατσά Ιωάννη, Δημοτικό σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (3η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 22/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 και της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/20101, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

                                     

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παραπομπή πειθαρχικής υπόθεσης από πειθαρχικό προϊστάμενο υπαλλήλου σε συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                    Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

Κοινοποίηση:

1. Βασίλειο Ταμπάκη, αναπλ. προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

2. Σοφία Μπαλαλά, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή