ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50138

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 30/3/2023

Αρ. πρωτ.: 3143

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Τσανάκα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 2η συνεδρίαση (τακτική) της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στο γραφείο Δημάρχου, τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 στις 11:30, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών

του Δήμου Σκιάθου για έτος 2023.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή