ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/11/2022

Αρ. πρωτ.: 15230

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Τσανάκα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (6η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                     

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2022-2023.

2.

Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών

φαινομένων του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2022-2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                   Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή