ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 24/8/2022

Αρ. πρωτ.: 11471

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Τσανάκα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο
  5. κ. Γιαμαρέλο Νικόλαο, Δημοτικό σύμβουλο
  6. κ. Πατσά Ιωάννη, Δημοτικό σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (5η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 30/8/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 και της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/20101, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

                               

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παραπομπή πειθαρχικής υπόθεσης από πειθαρχικό προϊστάμενο υπαλλήλου σε συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                   Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

Κοινοποίηση:

1. Βασίλειο Ταμπάκη, αναπλ. Δ/ντη Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

2. Σοφία Μπαλαλά, αναπλ. Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή