ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50138

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 14/12/2021

Αρ. πρωτ.: 17840

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Τσανάκα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 8η συνεδρίαση (έκτακτη) της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:00, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή