ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Λ. Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273-50138, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 1/11/2021

Αρ. πρωτ.: 15797

ΠΡΟΣ

  1. κ. Λιακόπουλο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Τσανάκα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Γιαννίτση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
  4. κ. Μαθηνό Αδαμάντιο, Αντιδήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση (έκτακτη) της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 14:00, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: .), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης

                                     

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021.

(μετά την 21η συνεδρίαση του ΔΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή