ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Στ. Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 15/10/2018

Αρ. πρωτ.: 9054

ΠΡΟΣ

  1. κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Σταμέλο Ηλία, Αντιδήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση (1η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 15/10/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

                    

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή