ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 20/09/2015

Αρ. πρωτ.: 8028

ΠΡΟΣ

  1. κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο

  2. κ. Σταμέλο Ηλία, Αντιδήμαρχο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση (1η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 20/09/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή