ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  15/10/2015

Αρ. πρωτ.: 9645

ΠΡΟΣ

  1. κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο
  2. κ. Σταμέλο Ηλία, Αντιδήμαρχο
  3. κ. Πατσά Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας
  4. κ. Ζλατούδη Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (2η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010, στο Δημαρχείο Σκιάθου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

                     

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Λήψη απόφασης σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα

με την υπ’ αριθμ. 698/7786/19.8.2015 απόφαση Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή