ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Σκιάθος, 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. : 12242

Προς : Τ…ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

           κ. …………………………………………………...

           Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

   Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)

        

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου αύριο 05/12/2013 και ώρα 10:00 μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

           ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή