ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  29 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                               Αριθμ. Πρωτ. : 8695

Προς : Τ…ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

           κ. …………………………………………………...

           Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ  «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

    Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)

        

 

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου αύριο 30/08/2013 και ώρα 10:00 μ.μ., σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή