ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 22/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 14775/15.11.2023 για τακτική συνεδρίαση (3η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος
  3. Νικόλαος Λιακόπουλος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  4. Αδαμάντιος Μαθηνός του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  5. Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου, δημοτικός σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος

    

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Παραπομπή πειθαρχικής υπόθεσης από πειθαρχικό προϊστάμενο υπαλλήλου σε συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Α.E.Ε. 3/2023

ΟΜΟΦΩΝΑ

H παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης του διωκόμενου υπαλλήλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή