ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 28/11/2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 15230/24.11.2022 για τακτική συνεδρίαση (6η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος
  3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

    

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού

του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2022-2023.

Α.E.Ε. 7/2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για έγκριση και ψήφιση.

 

Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2022-2023.

Α.E.Ε. 8/2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για έγκριση και ψήφιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή