ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 30/8/2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11471/24.8.2022 για τακτική συνεδρίαση (5η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Τζούμας Θεόδωρος του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος
  3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  5. Γιαμαρέλος Νικόλαος, Δημοτικός σύμβουλος
  6. Πατσάς Ιωάννης, Δημοτικός σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

    

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Παραπομπή πειθαρχικής υπόθεσης από πειθαρχικό προϊστάμενο υπαλλήλου σε συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Α.E.Ε. 6/2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

H παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης του διωκόμενου υπαλλήλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή