ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 16/12/2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 17840/14.12.2021 για έκτακτη συνεδρίαση (8η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00
και περίληψη της
απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος
  3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

          

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου

για το έτος 2022.

Α.E.Ε. 10/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζεται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2022 και υποβάλλεται για έγκριση στο ΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή