ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 17/11/2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 16403/12.11.2021 για τακτική συνεδρίαση (7η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:00 και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος
  3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

  

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021.

Α.E.Ε. 8/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για ψήφιση.
3η_τροποποίηση_τεχνικού_προγράμματος

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023.

Α.E.Ε. 9/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για ψήφιση.
9-2021 Στρατηγικός_σχεδιασμός

Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 2023 Δήμου Σκιάθου Στάδιο Α


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή