ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 24/5/2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6230/20.5.2021 για τακτική συνεδρίαση (4η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος
  3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

          

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021.

Α.E.Ε. 4/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για ψήφιση.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου.

Α.E.Ε. 5/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για ψήφιση.

  Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023.

Α.E.Ε. 6/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

για ψήφιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή