ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 29/01/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1451/28-01-2020 για έκτακτη συνεδρίαση (2η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:15 και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  3. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  1. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος

    

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου

Α.E.Ε. 2/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή