ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 13/01/2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 207/10-01-2020 για έκτακτη συνεδρίαση (1η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Θεόδωρος Τζούμας του Παράσχου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος
  3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος
  4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

    

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχος

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.

Α.E.Ε. 1/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα

του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΤΖΟΥΜΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή