ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σκιάθος, 03/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ

           Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10405/26-11-2018 για συνεδρίαση (3η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00΄ και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Πρεβεζάνος Δημήτριος του Νικολάου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος
  3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου, Αντιδήμαρχος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Κανείς

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019.

Α.E.Ε. 3/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα

του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή