ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Σκιάθος, 15 Οκτωβρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ

           Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9054/15-10-2018 για συνεδρίαση (1η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 15 Οκτωβρίου και ώρα 13:00΄ και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Πρεβεζάνος Δημήτριος του Νικολάου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος
  3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου, Αντιδήμαρχος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Κανείς

    

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α.Ε.Ε. 1/2018

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει το τεχνικό πρόγραμμα

του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή