ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8028/20.09.2016 για συνεδρίαση (1η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00΄ και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Πρεβεζάνος Δημήτριος του Νικολάου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

  2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος

  3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου, Αντιδήμαρχος

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Κανείς

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.
  1. Α.Ο.Ε. 1/2016

  2. ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

  1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή