ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σκιάθος,  21 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                             

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9645/15.10.2015 για συνεδρίαση (2η) της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου και ώρα 13:30΄ και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Πρεβεζάνος Δημήτριος του Νικολάου, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος
  3. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου, Αντιδήμαρχος
  4. Κανείς
  1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας
  2. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

      

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 698/7786/19.8.2015 απόφαση Δημάρχου.

Α.Ο.Ε. 2/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παραπομπή δημοτικής υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, που τιμωρούνται με πειθαρχική ποινή ανώτερη της αρμοδιότητας του Δημάρχου (άρθρο 122 παρ. 1α΄ του Ν.3584/2007) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο 123 παρ. 1 του Ν.3584/2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή