ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σκιάθος, 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 9/ 2013 έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής την 5ης Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΧΕΡ

Α.Ε.Ε   9/2013

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάχτηκε το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης   του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή